Privacyverklaring

In dit bedrijf verwerk ik gegevens. Hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan lees je hier.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Jamie Hoogland | 71612408 

Utrecht | 06 83 23 01 38 | contact@jamiehoogland.com

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Ik verkrijg jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze.

 

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Medische bijzonderheden

 

Doeleinden

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Verslaglegging

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering en incasso;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
   

Verstrekking aan derden

Ik verstrek jouw gegevens niet aan derden.

Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of – systemen:

Computer en iCloud voor beveiligde opslag van NAW-gegevens, contactgegevens en facturen.

 

Hoe lang ik gegevens bewaar

Ik bewaar jouw NAW-gegevens, contactgegevens en facturen, digitaal en op papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht.

Verslagen bewaar ik uitsluitend digitaal, beveiligd met een wachtwoord. Om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken, bewaar ik deze 10 jaar. Op jouw verzoek worden deze eerder vernietigd.

 

Jouw rechten

Je mag altijd vragen welke gegevens ik van jou heb opgeslagen. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens aan te passen.

 

Contact:

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Jamie Hoogland

contact@jamiehoogland.com

06 83 23 01 38

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan me weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2019.

 • Instagram Social Icon

KvK: 71612408    email: contact@jamiehoogland.com    tel:   0683230138
© 2020 Jamie Hoogland      Privacyverklaring